Privacyverklaring & Algemene voorwaarden

Meike Molenaar Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Meike Molenaar Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 

diensten van Meike Molenaar Fotografie  

Meike Molenaar Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw naam 
Uw e-mailadres 
Uw telefoonnummer

Waarom Meike Molenaar Fotografie uw gegevens nodig heeft

Meike Molenaar Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail of telefonisch te kunnen benaderen.

Hoe lang we u gegevens bewaren 

Meike Molenaar Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

Meike Molenaar Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.meikemolenaar.nl worden via Matomo algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Meike Molenaar Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens aanpassen of verwijderen 

Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen? Stuur dan een mail naar info@meikemolenaar.nl met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens. 

Beveiligen

Meike Molenaar Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Meike Molenaar Fotografie via info@meikemolenaar.nl

Groningen, 14 juli 2020 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN
– Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. 
– De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
– De foto’s worden nabewerkt in de stijl van de fotografe, hier gaat de klant akkoord bij het boeken van een afspraak. 
– Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.
– Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan (Hiermee worden o.a. kleurbewerkingen bedoeld en het gebruik van (social media) filters).

– Bij een particuliere shoot van 1 uur ontvangt de klant 25 foto’s. De gehele galerij kan tegen een bijbetaling van 75 euro (boven op de originele prijs) bijgekocht worden. Mocht de klant losse foto’s willen bijbestellen kan dit voor 7.50 per foto.

– Bij een zakelijk shoot gelden andere tarieven en ontvangt de klant altijd de gehele galerij. 

BETALING
– Voor aanvang van de shoot of bruiloft dient een aanbetaling van 20% van het totaalbedrag betaald te worden. 

– De fotoshoot wordt binnen 14 dagen na de factuurdatum/het plaatsvinden van de reportage betaald door de klant. 
– De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. 
– De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. 
– Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

CADEAUBONNEN
– Cadeaubonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties/aanbiedingen.
– Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Meike Molenaar Fotografie en zijn 1 jaar geldig. 
– Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. 
– Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. 
– Een cadeaubon is niet overdraagbaar. 
– Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie, zoals op de cadeaubon staat vermeld. 

KLACHTEN
– Bij klachten wordt er binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is. 
– De fotografe is voor een optimaal resultaat mede afhankelijk van ouders en kinderen die gefotografeerd worden en stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, wensen die niet besproken zijn etc. 
– Als de klant tijdens een reportage ergens ontevreden over is of iets niet mooi vindt, verzoekt de fotografe de klant dat direct te melden aan de fotografe. Dat geeft fotografe namelijk de kans om er direct iets aan te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
– In geval van ziekte is het mogelijk om kosteloos een afspraak te verzetten. Gelieve dit zo vroeg mogelijk door te geven, bij voorkeur minimaal 48 uur voorafgaande aan de fotoshoot. 
– Bij niet komen opdagen van de klant (er wordt maximaal een half uur gewacht) brengt de fotograaf 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening plus eventuele gemaakte reiskosten.
– In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door de fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. 
– Indien de fotografe de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Bij een annulering:
– Bij annulering (zonder geldige reden) binnen 48 uur voor aanvang wordt 20% van de totale kosten in rekening gebracht.
– Bij annulering (zonder geldige reden) binnen 24 uur wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
– Bij annulering op de dag zelf, wordt altijd 100% in rekening gebracht plus de eventuele gemaakte reiskosten.

– Kosteloos wijzigen van de fotoshoot is alleen mogelijk mits zich een ernstig voorval voordoet. Met een ernstig voorval worden onvoorziene zaken als een ongeval of overlijden eerste graad, een onvoorziene ziekenhuisopname of complicaties bij de zwangerschap bedoeld.

OVERMACHT
– Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. De fotografe kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotoshoot niet verzet kan worden.

7 december 2021

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.